Запознайте се с Learning Resources Botley® the Coding Robot Ботли - кодът за забавление! Като член на семейството на Learning Resources, Ботли е тук, за да представи кодирането (програмирането) по лесен, приятелски начин. Деца до 5 години могат да се учат да кодират с Ботли, а с неговите усъвършенствани функции, той ще расте с тях за много години, изпълнени с игра. Ботли е готов да се използва веднага след като се извади от кутията. И това не е всичко, Ботли е 100% без екран и включва набор от дейности с 77 части - единственият робот, който предлага това!

Сред основните предимства на роботът са, че:

 • може да засича обекти и да се движи около тях;
 • може да следва циклични команди;
 • може да преминава през препятствия;
 • може да следва черните извити линии от сглобения чрез включените части в комплекта, маршрут;
 • освен това има разширени скрити функции, които могат да се отключат допълнително.

Не е нужен компютър, таблет или телефон, за да може детето да използва Ботли. Той си има лесен за употреба дистанционен програматор, чрез който се подават командите и съответно роботът ги изпълнява. Освен, че тази играчка ще научи Вашето дете на основни умения за програмиране чрез активна игра. Тя е и перфектна за развитието на критичното мислене и уменията за решаване на проблеми.

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Представяне на робота Ботли

Програмирането е езика, който използваме за комуникация с компютрите. Когато програмирате своят робот Ботли чрез включеното дистанционно, Вие извършвате основни команди на програмиране. Започването с основите е чудесен начин да се навлезе в света на програмирането. И така - защо е толкова важно да се усвоят тези базови умения за програмиране от децата? Защото помага да се научат и насърчат:

 1. Основни принципи на програмирането.
 2. Напреднали принципи на програмирането, като Ако - Тогава (IF - THEN).
 3. Критично мислене.
 4. Пространствено ориентиране.
 5. Взаимодействие и работа в екип.

Комплекта включва:

 • 1 робот Ботли;
 • 1 дистанционно за програмиране;
 • ръце на робота, които могат да се свалят и поставят;
 • 40 карти за кодиране;
 • 6 платки;
 • 8 щифта;
 • 12 кубчета;
 • 2 конуса;
 • 2 флагчета;
 • 2 топки;
 • 1 цел;
 • 1 комплект със стикери.

Основни операции

POWER - плъзнете прекъсвача, за да изберете между OFF (изключено), CODE (режим на програмиране) и LINE.

Използване на дистанционното за програмиране

Можете да програмирате робота Ботли, като използвате дистанционното за програмиране. Описание на бутоните и командите са посочени по-долу:

Английски Описание на бутона Команда за изпълнение
Forward Зелена стрелка напред Робота се премества напред с една стъпка, приблизително около 20 см, в зависимост от повърхността
Turn Left Жълта стрелка наляво Робота ще се завърти наляво под ъгъл от 90 градуса
Reverse Червена стрелка назад Робота ще се върне назад с една стъпка
Object Detection Бутон за препятствия Натиснете го, за да активирате режима за откриване на препятствия
Loop Повтаряне Натиснете този бутон за да повторите една или няколко стъпки
Transmit Изпращане Натиснете големият зелен бутон, за да изпратите Вашият код от дистанционното към Botley
Turn Right Синя стрелка надясно Робота ще се завърти надясно по ъгъл от 90 градуса
Clear Изчисти - бутон с иконка на кошче Натиснете го, за да изчистите всички програмирани до момента стъпки
Sound Звуков бутон Натиснете бутона, за да изберете из между 3 различни звукови режима: Висок, Тих или Изключен.

Поставяне на батериите

Ботли работи с 3 батерии ААА. Дистанционното работи с 2 батерии ААА. Моля следвайте инструкциите за инсталация на батериите.

Забележка: Когато батериите са изтощени, Ботли ще издава бибкащ звук и ще има ограничена функционалност. Моля сменете батериите със заредени.

Първи стъпки

В режим за CODE, всяка стрелка която натискате представлява стъпка за изпълнение. Когато прехвърлите Вашият код на Ботли, той ще изпълни последователността от стъпките. Светлината отгоре на робота, ще премигва в началото на всяка стъпка. Той ще спре и ще издаде звук когато изпълни всички стъпки.

STOP е бутон, който се намира отгоре на робота. При натискането му, робота ще спре да изпълнява движения.

CLEAR изтрива всички предишно кодирани стъпки. Имайте предвид, че в дистанционното остават кодирани стъпки, независимо дали сте изключили робота. Натиснете CLEAR за да започнете с нова програма.

Ботли ще се самоизключи, ако го оставите в покой за 5 минути. Натиснете централният бутон върху робота, за да го върнете в режим на готовност.

Започнете с проста програма. Опитайте това:

 1. Преместете превключвателя на робота в режим CODE.
 2. Поставете Ботли на пода - той работи най-добре на твърди повърхности.
 3. Натиснете стрелката FORWARD на дистанционното.
 4. Насочете дистанционното към Ботли и натиснете бутона TRANSMIT.
 5. Ботли ще премигне, ще издаде звук, че му е изпратена команда, и ще се премести с една стъпка напред.

Забележка: Ако чуете отхвърлящ звук след като натиснете бутона transmit:

 • Натиснете отново TRANSMIT отново (не въвеждайте отново програмата - тя е останала в дистанционното и ще бъде там докато не я изчистите).
 • Проверете, че бутона POWER е в позиция CODE.
 • Проверете осветеността на помещението. Ярката светлина може да окаже влияние върху работата на дистанционното.
 • Насочете дистанционното директно към Ботли.
 • Приближете дистанционното по-близо до Ботли.

Време е да опитате с по-сложна програма. Опитайте това:

 1. Натиснете CLEAR за да изчистите старата програма.
 2. Натиснете следната последователност: НАПРЕД, НАПРЕД, НАДЯСНО, НАДЯСНО, НАПРЕД.
 3. Натиснете TRANSMIT и робота ще изпълни програмата.

Съвети:

 1. Можете да СПРЕТЕ Ботли по всяко време, като натиснете централният бутон отгоре на него.
 2. Можете да изпратите програмата от разстояние до 25 сантиметра, в зависимост от заобикалящото осветление (Ботли работи най-добре при стандартно осветена стая).
 3. Можете да добавяте стъпки към дадена програма. След като Ботли изпълни дадена програма,  можете да добавите допълнителни стъпки, като ги въведете на дистанционното. След това натиснете TRANSMIT и Ботли ще започне програмата отначало, като ще добави и допълнителните стъпки в края.
 4. Ботли може да изпълнява последователност от до 80 стъпки! Ако въведете повече стъпки, ще чуете звук, който ще Ви укаже, че сте достигнали лимита за програмиране.

Повторения - LOOPS

Професионалните програмисти се опитват да работят максимално ефективно. Един от начините да направят това, е като използват повторения, за да повторят последователност от стъпки. Изпълнението на задача с по-малко стъпки е чудесен начин да се направи кода по-изчистен. Всеки път когато натискате бутона LOOP, Ботли ще повтаря тази последователност.

Опитайте това (в режим CODE):

 1. Натиснете CLEAR за да изчистите старата програма.
 2. Натиснете LOOP, НАДЯСНО, НАДЯСНО, НАДЯСНО, НАДЯСНО, LOOP отново (за да повтори тези стъпки).
 3. Натиснете TRANSMIT.

Ботли ще изпълни два пълни кръга от 360 градуса.

Сега, добавете повторение в средата на програмата. Опитайте това:

 1. Натиснете CLEAR за да изчистите старата програма.
 2. Въведете следната последователност: НАПРЕД, LOOP, НАДЯСНО, НАЛЯВО, LOOP, LOOP, НАЗАД.
 3. Натиснете TRANSMIT и Ботли ще изпълни програмата.

Можете да използвате LOOP колкото пъти искате, стига да не надминавате лимита от 80 стъпки.

Откриване на предмети и АКО/ТОГАВА програмиране

Ако/Тогава, известно още като IF/THEN програмирането е начин, по който да научим роботите как да се държат при определени условия. Ние използваме АКО/ТОГАВА поведение и логика постоянно. Например, АКО изглежда, че ще вали, ТОГАВА ние ще вземем чадър. Роботите могат да бъдат програмирани да използват датчици за да взаимодействат със заобикалящата ги среда. Ботли има датчик за откриване на предмети (Object Detection - OD), който му помага да „вижда“ предмети на пътя му. Използването на този сензор е чудесен начин да се научи за IF/THEN програмирането.

Опитайте това (в режим CODE):

 1. Поставете конус или подобен предмет на разстояние около 20 см директно пред Ботли.
 2. Натиснете CLEAR за да изчистите старата програма.
 3. Натиснете следната последователност: НАПРЕДИ, НАПРЕД, НАПРЕД.
 4. Натиснете бутона OBJECT DETECTION - OD. Ще чуете звук и червената светлина на дистанционното ще светне, за да покаже, че датчика за обекти е активиран.
 5. Въведете какво искате да направи робота,  ако „види“ препятствия по пътя си - опитайте с НАДЯСНО, НАПРЕД, НАЛЯВО.
 6. Натиснете TRANSMIT.

Ботли ще изпълни въведената последователност. АКО/IF Ботли „види“ обект на пътя си, ТОГАВА/THEN ще изпълни алтернативният маршрут. След това ще довърши първоначалната програма.

Забележка: Сензора за обекти на Ботли се намира между очите му. Той вижда само обекти, които са пред него и са поне 5 см високи и 4 см широки. Ако Ботли не „вижда“ обекта пред него, проверете следното:

 • Дали POWER бутона на дъното на Ботли е в позиция CODE?
 • Дали е включен в режим OBJECT DETECTION (червената лампичка на дистанционното трябва да свети)?
 • Дали обекта не е прекалено малък?
 • Дали обекта се намира пред Ботли?
 • Дали осветлението около робота не е прекалено ярко. Ботли работи най-добре на нормална светлина. Неговото представяне може да бъде непостоянно при много ярка слънчева светлина.

Забележка: Ботли няма да продължи напред, когато „види“ обект. Той ще издаде звук и ще изчака докато преместите обекта от пътя му.

Следване на черна линия

Ботли има специален сензор под него, който му позволява да следва черна линия. Включените карти имат напечатана черна линия от едната си страна. Подредете ги по начин, който искате Ботли да следва. Обърнете внимание, че всяка потъмняване или промяна на цвета, ще промени движенията на робота, така че се убедете, че няма наблизо други цветове или промяна на повърхността.

Опитайте това:

 1. Плъзнете бутона POWER в основата на Ботли в режим LINE.
 2. Поставете Ботли върху черната линия. Датчика в основата му трябва да бъде точно върху черната линия.
 3. Натиснете централният бутон върху робота, и той ще започне да следва линията. Ако той започне просто да се върти на едно място, побутнете го леко към линията. Тогава той ще каже „Ах-ха“, когато си намери линията.
 4. Натиснете отново централният бутон за да спрете Ботли - или просто го вземете!

Можете също да начертаете свой път, който да следва Ботли. Използвайте бял лист хартия или кадастрон и дебел черен маркер. Ръчно нарисуваните линии трябва да бъдат между 4 мм и 10 мм широки и да бъдат контрастни на белият фон.

Разглобяване на ръцете на робота

Ботли идав оборудван с ръце, които могат да се свалят и които му помагат да изпълнява задачи. С тях робота може да мести топчета или кубчета, които са включени в комплекта. Постройте пъзел и се опитайте да го кодирате да пренесе обекти от единия край до другия.

Забележка: Режима за откриване на обекти няма да работи, когато на робота са монтирани ръцете. Моля откачете ръцете, когато използвате този режим.

Карти за кодиране

Използвайте картите за кодиране, за да можете да съставите по-лесно програма. Всяка карта съответства на една стъпка за програмиране на Ботли. Тези карти са цветни, за да отговарят на цветовете на бутоните на дистанционното.

Препоръчва се подреждане в редица на картите в последователността, в която искате да се изпълни програмата.

Скрити настройки

Въведете тези последователности на дистанционното за да накарате Ботли да изпълни скрити команди!

Натиснете CLEAR преди да опитате всяка една.

НАПРЕД, НАПРЕД, НАДЯСНО, НАДЯСНО, НАПРЕД. След това натиснете TRANSMIT. Ботли ще каже „Hi!“.

НАПРЕД, НАПРЕД, НАПРЕД, НАПРЕД, НАПРЕД, НАПРЕД (това са 6 пъти НАПРЕД). След това натиснете TRANSMIT. Ботли ще започне да се забавлява!

НАПРЕД, НАПРЕД, НАПРЕД, НАПРЕД, НАЛЯВО, НАЛЯВО, НАЛЯВО, НАЛЯВО и TRANSMIT. Охоооо, робота изглежда е леко замаян :).

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ

Дистанционно / Предаване на програми

Ако чуете отхвърлящ звук при натискане на TRANSMIT, опитайте следното:

 • Проверете осветеността. Ярката светлина може да окаже влияние върху начина на работа на дистанционното.
 • Насочете дистанционното директно срещу Ботли.
 • Приближете дистанционното до Ботли.
 • Ботли може да бъде програмиран с максимум 80 стъпки. Уверете се, че е програмиран с 80 или по-малко стъпки.
 • Ботли ще се самоизключи, ако 5 минути е оставен без задача. Натиснете централният бутон върху него, за да го събудите. Преди да са самоизключи, робота ще се опита 4 пъти да привлече вниманието Ви.
 • Уверете се, че заредени батерии са поставени както в робота, така и в дистанционното.
 • Уверете се, че нищо не пречи на лещите на дистанционното или на тези върху робота.

Движението на Ботли

Ако Ботли не се движи правилно, проверете следното:

 • Уверете се, че колелата на робота се движат свободно и нищо не блокира тяхното движение.
 • Botley може да се движи по различни повърхности, но работи най-добре на гладки и плоски такива, като дърво или равни плочки.
 • Не използвайте Ботли върху пясък или вода!
 • Уверете се, че в робота и зарядното са поставени заредени батерии.

Object Detection - откриване на предмети

Ако Ботли не открива предмети или работи хаотично, когато използва тази функция, проверете:

 • Свалете допълнителните ръце на робота, когато използвате тази функция.
 • Ако робота не „вижда“ даден обект, проверете размера му. Той трябва да бъде поне 5 см висок и 4 см широк.
 • Когато е пуснат режима OD, робота няма да се придвижи напред, когато „види“ предмет - той просто ще стои на място и ще сигнализира, докато не отстраните предмета от пътя му. Опитайте се да програмирате робота да заобиколи предмета.

Информация за батериите

Когато батериите са изтощени, Ботли ще издава повтарящ се звук. Моля поставете нови батерии, за да продължите да използвате Ботли.

Инсталация и подмяна на батериите

ВНИМАНИЕ! За да избегнете изтичане на батериите, спазвайте тези инструкции внимателно.

Неспазването на долните инструкции може да доведе до изтичане на киселина от батериите, което води до изгаряне, наранявания и повреда на имущество.

Изисквания: 5x1.5V AAA батерии и отверка

 • Батериите трябва да бъдат инсталирани и подменяни от възрастен.
 • Botley изискла 3 (три) ААА батерии. Дистанционното работи с допълнителни 2 (две) ААА батерии.
 • И на робота и на дистанционното, отделението за батерии се намира от долната страна.
 • За да монтирате батериите, първо отвийте капачето на отделението за батерии. Поставете батериите, както е показано на схемата за монтаж.
 • Поставете обратно капачето и завийте болтчето.

Грижа за батериите и съвети за поддръжка

 • Използвайте 3 ААА батерии за робота и 2 ААА батерии за дистанционното.
 • Уверете се, че батериите са правилно поставени и следвайте внимателно инструкциите на производителя.
 • Не смесвайте алкални, стандартни или презареждаеми батерии.
 • Не смесвайте нови и използвани батерии.
 • Поставете батериите с правилно ориентиране на полюсите. Положителният (+) и отрицателен (-) край трябва да бъдат поставени коректно, както е показано на схемата в отделението.
 • Не презареждайте непрезареждаеми батерии.
 • Презареждайте презареждаеми батерии само под контрола на възрастен.
 • Извадете презареждаемите батерии от играчката, преди да престъпите към тяхното зареждане.
 • Винаги използвайте еднакви или съвместими батерии.
 • Не окъсявайте веригите.
 • Винаги премахвайте изтощените батерии от продукта.
 • Извадете батериите, ако продукта ще бъде съхраняван за по-дълъг период от време и няма да се използва.
 • Съхранявайте на стайна температура.
 • За да почистете, избършете повърхностите със суха кърпа.
 • Моля, запазете инструкциите за бъдещи справки и употреба.

Детски робот Learning Resources Botley the Coding Robot Ботли P87781

Стандартна доставка: 05.12.2023 - 07.12.2023
НаличностВ наличност!
229.90 лв.
 • Марка
 • Learning Resources
Каталожен номер:
P87781
Код на производителя:
LER2935
на 12 вноски по 22.63 лв.
TBI Calculator

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:

57.48 лв.
172.43 лв.
Днес
до 30 дни
bnpl1

Купи сега. Избери схема на изплащане:

Пазарувай за суми от 40 до 400 лв. – без лихва и без такси.
Плащаш 25% от стойността на покупката веднага, а останалите 75% в рамките на следващите 30 дни изцяло онлайн.

Всичко, което ни трябва са твоите: имена, телефон, ЕГН, имейл, адрес, номер на лична карта.
Увери се, че и мобилният ти е под ръка.

Пазарувай удобно още сега!

57.48 лв.
57.48 лв.
57.48 лв.
57.48 лв.
Днес
до 1 месец
до 2 месеца
до 3 месеца

Купи сега. Избери схема на изплащане:

Пазарувай за суми от 40 до 400 лв. – без лихва и без такси.
Плащаш 25% от стойността на покупката веднага, а останалите 75% на равни вноски, в следващите 3 месеца.

Всичко, което ни трябва са твоите: имена, телефон, ЕГН, имейл, адрес, номер на лична карта.
Увери се, че и мобилният ти е под ръка.

Пазарувай удобно още сега!

Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!

Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Бърза поръчка
Моля, въведете валиден телефонен номер!
Моля, въведете валиден имейл!
Вашата поръчка е изпратена! Наш оператор ще се свърже с Вас!
Описание

Запознайте се с Learning Resources Botley® the Coding Robot Ботли - кодът за забавление! Като член на семейството на Learning Resources, Ботли е тук, за да представи кодирането (програмирането) по лесен, приятелски начин. Деца до 5 години могат да се учат да кодират с Ботли, а с неговите усъвършенствани функции, той ще расте с тях за много години, изпълнени с игра. Ботли е готов да се използва веднага след като се извади от кутията. И това не е всичко, Ботли е 100% без екран и включва набор от дейности с 77 части - единственият робот, който предлага това!

Сред основните предимства на роботът са, че:

 • може да засича обекти и да се движи около тях;
 • може да следва циклични команди;
 • може да преминава през препятствия;
 • може да следва черните извити линии от сглобения чрез включените части в комплекта, маршрут;
 • освен това има разширени скрити функции, които могат да се отключат допълнително.

Не е нужен компютър, таблет или телефон, за да може детето да използва Ботли. Той си има лесен за употреба дистанционен програматор, чрез който се подават командите и съответно роботът ги изпълнява. Освен, че тази играчка ще научи Вашето дете на основни умения за програмиране чрез активна игра. Тя е и перфектна за развитието на критичното мислене и уменията за решаване на проблеми.

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Представяне на робота Ботли

Програмирането е езика, който използваме за комуникация с компютрите. Когато програмирате своят робот Ботли чрез включеното дистанционно, Вие извършвате основни команди на програмиране. Започването с основите е чудесен начин да се навлезе в света на програмирането. И така - защо е толкова важно да се усвоят тези базови умения за програмиране от децата? Защото помага да се научат и насърчат:

 1. Основни принципи на програмирането.
 2. Напреднали принципи на програмирането, като Ако - Тогава (IF - THEN).
 3. Критично мислене.
 4. Пространствено ориентиране.
 5. Взаимодействие и работа в екип.

Комплекта включва:

 • 1 робот Ботли;
 • 1 дистанционно за програмиране;
 • ръце на робота, които могат да се свалят и поставят;
 • 40 карти за кодиране;
 • 6 платки;
 • 8 щифта;
 • 12 кубчета;
 • 2 конуса;
 • 2 флагчета;
 • 2 топки;
 • 1 цел;
 • 1 комплект със стикери.

Основни операции

POWER - плъзнете прекъсвача, за да изберете между OFF (изключено), CODE (режим на програмиране) и LINE.

Използване на дистанционното за програмиране

Можете да програмирате робота Ботли, като използвате дистанционното за програмиране. Описание на бутоните и командите са посочени по-долу:

Английски Описание на бутона Команда за изпълнение
Forward Зелена стрелка напред Робота се премества напред с една стъпка, приблизително около 20 см, в зависимост от повърхността
Turn Left Жълта стрелка наляво Робота ще се завърти наляво под ъгъл от 90 градуса
Reverse Червена стрелка назад Робота ще се върне назад с една стъпка
Object Detection Бутон за препятствия Натиснете го, за да активирате режима за откриване на препятствия
Loop Повтаряне Натиснете този бутон за да повторите една или няколко стъпки
Transmit Изпращане Натиснете големият зелен бутон, за да изпратите Вашият код от дистанционното към Botley
Turn Right Синя стрелка надясно Робота ще се завърти надясно по ъгъл от 90 градуса
Clear Изчисти - бутон с иконка на кошче Натиснете го, за да изчистите всички програмирани до момента стъпки
Sound Звуков бутон Натиснете бутона, за да изберете из между 3 различни звукови режима: Висок, Тих или Изключен.

Поставяне на батериите

Ботли работи с 3 батерии ААА. Дистанционното работи с 2 батерии ААА. Моля следвайте инструкциите за инсталация на батериите.

Забележка: Когато батериите са изтощени, Ботли ще издава бибкащ звук и ще има ограничена функционалност. Моля сменете батериите със заредени.

Първи стъпки

В режим за CODE, всяка стрелка която натискате представлява стъпка за изпълнение. Когато прехвърлите Вашият код на Ботли, той ще изпълни последователността от стъпките. Светлината отгоре на робота, ще премигва в началото на всяка стъпка. Той ще спре и ще издаде звук когато изпълни всички стъпки.

STOP е бутон, който се намира отгоре на робота. При натискането му, робота ще спре да изпълнява движения.

CLEAR изтрива всички предишно кодирани стъпки. Имайте предвид, че в дистанционното остават кодирани стъпки, независимо дали сте изключили робота. Натиснете CLEAR за да започнете с нова програма.

Ботли ще се самоизключи, ако го оставите в покой за 5 минути. Натиснете централният бутон върху робота, за да го върнете в режим на готовност.

Започнете с проста програма. Опитайте това:

 1. Преместете превключвателя на робота в режим CODE.
 2. Поставете Ботли на пода - той работи най-добре на твърди повърхности.
 3. Натиснете стрелката FORWARD на дистанционното.
 4. Насочете дистанционното към Ботли и натиснете бутона TRANSMIT.
 5. Ботли ще премигне, ще издаде звук, че му е изпратена команда, и ще се премести с една стъпка напред.

Забележка: Ако чуете отхвърлящ звук след като натиснете бутона transmit:

 • Натиснете отново TRANSMIT отново (не въвеждайте отново програмата - тя е останала в дистанционното и ще бъде там докато не я изчистите).
 • Проверете, че бутона POWER е в позиция CODE.
 • Проверете осветеността на помещението. Ярката светлина може да окаже влияние върху работата на дистанционното.
 • Насочете дистанционното директно към Ботли.
 • Приближете дистанционното по-близо до Ботли.

Време е да опитате с по-сложна програма. Опитайте това:

 1. Натиснете CLEAR за да изчистите старата програма.
 2. Натиснете следната последователност: НАПРЕД, НАПРЕД, НАДЯСНО, НАДЯСНО, НАПРЕД.
 3. Натиснете TRANSMIT и робота ще изпълни програмата.

Съвети:

 1. Можете да СПРЕТЕ Ботли по всяко време, като натиснете централният бутон отгоре на него.
 2. Можете да изпратите програмата от разстояние до 25 сантиметра, в зависимост от заобикалящото осветление (Ботли работи най-добре при стандартно осветена стая).
 3. Можете да добавяте стъпки към дадена програма. След като Ботли изпълни дадена програма,  можете да добавите допълнителни стъпки, като ги въведете на дистанционното. След това натиснете TRANSMIT и Ботли ще започне програмата отначало, като ще добави и допълнителните стъпки в края.
 4. Ботли може да изпълнява последователност от до 80 стъпки! Ако въведете повече стъпки, ще чуете звук, който ще Ви укаже, че сте достигнали лимита за програмиране.

Повторения - LOOPS

Професионалните програмисти се опитват да работят максимално ефективно. Един от начините да направят това, е като използват повторения, за да повторят последователност от стъпки. Изпълнението на задача с по-малко стъпки е чудесен начин да се направи кода по-изчистен. Всеки път когато натискате бутона LOOP, Ботли ще повтаря тази последователност.

Опитайте това (в режим CODE):

 1. Натиснете CLEAR за да изчистите старата програма.
 2. Натиснете LOOP, НАДЯСНО, НАДЯСНО, НАДЯСНО, НАДЯСНО, LOOP отново (за да повтори тези стъпки).
 3. Натиснете TRANSMIT.

Ботли ще изпълни два пълни кръга от 360 градуса.

Сега, добавете повторение в средата на програмата. Опитайте това:

 1. Натиснете CLEAR за да изчистите старата програма.
 2. Въведете следната последователност: НАПРЕД, LOOP, НАДЯСНО, НАЛЯВО, LOOP, LOOP, НАЗАД.
 3. Натиснете TRANSMIT и Ботли ще изпълни програмата.

Можете да използвате LOOP колкото пъти искате, стига да не надминавате лимита от 80 стъпки.

Откриване на предмети и АКО/ТОГАВА програмиране

Ако/Тогава, известно още като IF/THEN програмирането е начин, по който да научим роботите как да се държат при определени условия. Ние използваме АКО/ТОГАВА поведение и логика постоянно. Например, АКО изглежда, че ще вали, ТОГАВА ние ще вземем чадър. Роботите могат да бъдат програмирани да използват датчици за да взаимодействат със заобикалящата ги среда. Ботли има датчик за откриване на предмети (Object Detection - OD), който му помага да „вижда“ предмети на пътя му. Използването на този сензор е чудесен начин да се научи за IF/THEN програмирането.

Опитайте това (в режим CODE):

 1. Поставете конус или подобен предмет на разстояние около 20 см директно пред Ботли.
 2. Натиснете CLEAR за да изчистите старата програма.
 3. Натиснете следната последователност: НАПРЕДИ, НАПРЕД, НАПРЕД.
 4. Натиснете бутона OBJECT DETECTION - OD. Ще чуете звук и червената светлина на дистанционното ще светне, за да покаже, че датчика за обекти е активиран.
 5. Въведете какво искате да направи робота,  ако „види“ препятствия по пътя си - опитайте с НАДЯСНО, НАПРЕД, НАЛЯВО.
 6. Натиснете TRANSMIT.

Ботли ще изпълни въведената последователност. АКО/IF Ботли „види“ обект на пътя си, ТОГАВА/THEN ще изпълни алтернативният маршрут. След това ще довърши първоначалната програма.

Забележка: Сензора за обекти на Ботли се намира между очите му. Той вижда само обекти, които са пред него и са поне 5 см високи и 4 см широки. Ако Ботли не „вижда“ обекта пред него, проверете следното:

 • Дали POWER бутона на дъното на Ботли е в позиция CODE?
 • Дали е включен в режим OBJECT DETECTION (червената лампичка на дистанционното трябва да свети)?
 • Дали обекта не е прекалено малък?
 • Дали обекта се намира пред Ботли?
 • Дали осветлението около робота не е прекалено ярко. Ботли работи най-добре на нормална светлина. Неговото представяне може да бъде непостоянно при много ярка слънчева светлина.

Забележка: Ботли няма да продължи напред, когато „види“ обект. Той ще издаде звук и ще изчака докато преместите обекта от пътя му.

Следване на черна линия

Ботли има специален сензор под него, който му позволява да следва черна линия. Включените карти имат напечатана черна линия от едната си страна. Подредете ги по начин, който искате Ботли да следва. Обърнете внимание, че всяка потъмняване или промяна на цвета, ще промени движенията на робота, така че се убедете, че няма наблизо други цветове или промяна на повърхността.

Опитайте това:

 1. Плъзнете бутона POWER в основата на Ботли в режим LINE.
 2. Поставете Ботли върху черната линия. Датчика в основата му трябва да бъде точно върху черната линия.
 3. Натиснете централният бутон върху робота, и той ще започне да следва линията. Ако той започне просто да се върти на едно място, побутнете го леко към линията. Тогава той ще каже „Ах-ха“, когато си намери линията.
 4. Натиснете отново централният бутон за да спрете Ботли - или просто го вземете!

Можете също да начертаете свой път, който да следва Ботли. Използвайте бял лист хартия или кадастрон и дебел черен маркер. Ръчно нарисуваните линии трябва да бъдат между 4 мм и 10 мм широки и да бъдат контрастни на белият фон.

Разглобяване на ръцете на робота

Ботли идав оборудван с ръце, които могат да се свалят и които му помагат да изпълнява задачи. С тях робота може да мести топчета или кубчета, които са включени в комплекта. Постройте пъзел и се опитайте да го кодирате да пренесе обекти от единия край до другия.

Забележка: Режима за откриване на обекти няма да работи, когато на робота са монтирани ръцете. Моля откачете ръцете, когато използвате този режим.

Карти за кодиране

Използвайте картите за кодиране, за да можете да съставите по-лесно програма. Всяка карта съответства на една стъпка за програмиране на Ботли. Тези карти са цветни, за да отговарят на цветовете на бутоните на дистанционното.

Препоръчва се подреждане в редица на картите в последователността, в която искате да се изпълни програмата.

Скрити настройки

Въведете тези последователности на дистанционното за да накарате Ботли да изпълни скрити команди!

Натиснете CLEAR преди да опитате всяка една.

НАПРЕД, НАПРЕД, НАДЯСНО, НАДЯСНО, НАПРЕД. След това натиснете TRANSMIT. Ботли ще каже „Hi!“.

НАПРЕД, НАПРЕД, НАПРЕД, НАПРЕД, НАПРЕД, НАПРЕД (това са 6 пъти НАПРЕД). След това натиснете TRANSMIT. Ботли ще започне да се забавлява!

НАПРЕД, НАПРЕД, НАПРЕД, НАПРЕД, НАЛЯВО, НАЛЯВО, НАЛЯВО, НАЛЯВО и TRANSMIT. Охоооо, робота изглежда е леко замаян :).

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ

Дистанционно / Предаване на програми

Ако чуете отхвърлящ звук при натискане на TRANSMIT, опитайте следното:

 • Проверете осветеността. Ярката светлина може да окаже влияние върху начина на работа на дистанционното.
 • Насочете дистанционното директно срещу Ботли.
 • Приближете дистанционното до Ботли.
 • Ботли може да бъде програмиран с максимум 80 стъпки. Уверете се, че е програмиран с 80 или по-малко стъпки.
 • Ботли ще се самоизключи, ако 5 минути е оставен без задача. Натиснете централният бутон върху него, за да го събудите. Преди да са самоизключи, робота ще се опита 4 пъти да привлече вниманието Ви.
 • Уверете се, че заредени батерии са поставени както в робота, така и в дистанционното.
 • Уверете се, че нищо не пречи на лещите на дистанционното или на тези върху робота.

Движението на Ботли

Ако Ботли не се движи правилно, проверете следното:

 • Уверете се, че колелата на робота се движат свободно и нищо не блокира тяхното движение.
 • Botley може да се движи по различни повърхности, но работи най-добре на гладки и плоски такива, като дърво или равни плочки.
 • Не използвайте Ботли върху пясък или вода!
 • Уверете се, че в робота и зарядното са поставени заредени батерии.

Object Detection - откриване на предмети

Ако Ботли не открива предмети или работи хаотично, когато използва тази функция, проверете:

 • Свалете допълнителните ръце на робота, когато използвате тази функция.
 • Ако робота не „вижда“ даден обект, проверете размера му. Той трябва да бъде поне 5 см висок и 4 см широк.
 • Когато е пуснат режима OD, робота няма да се придвижи напред, когато „види“ предмет - той просто ще стои на място и ще сигнализира, докато не отстраните предмета от пътя му. Опитайте се да програмирате робота да заобиколи предмета.

Информация за батериите

Когато батериите са изтощени, Ботли ще издава повтарящ се звук. Моля поставете нови батерии, за да продължите да използвате Ботли.

Инсталация и подмяна на батериите

ВНИМАНИЕ! За да избегнете изтичане на батериите, спазвайте тези инструкции внимателно.

Неспазването на долните инструкции може да доведе до изтичане на киселина от батериите, което води до изгаряне, наранявания и повреда на имущество.

Изисквания: 5x1.5V AAA батерии и отверка

 • Батериите трябва да бъдат инсталирани и подменяни от възрастен.
 • Botley изискла 3 (три) ААА батерии. Дистанционното работи с допълнителни 2 (две) ААА батерии.
 • И на робота и на дистанционното, отделението за батерии се намира от долната страна.
 • За да монтирате батериите, първо отвийте капачето на отделението за батерии. Поставете батериите, както е показано на схемата за монтаж.
 • Поставете обратно капачето и завийте болтчето.

Грижа за батериите и съвети за поддръжка

 • Използвайте 3 ААА батерии за робота и 2 ААА батерии за дистанционното.
 • Уверете се, че батериите са правилно поставени и следвайте внимателно инструкциите на производителя.
 • Не смесвайте алкални, стандартни или презареждаеми батерии.
 • Не смесвайте нови и използвани батерии.
 • Поставете батериите с правилно ориентиране на полюсите. Положителният (+) и отрицателен (-) край трябва да бъдат поставени коректно, както е показано на схемата в отделението.
 • Не презареждайте непрезареждаеми батерии.
 • Презареждайте презареждаеми батерии само под контрола на възрастен.
 • Извадете презареждаемите батерии от играчката, преди да престъпите към тяхното зареждане.
 • Винаги използвайте еднакви или съвместими батерии.
 • Не окъсявайте веригите.
 • Винаги премахвайте изтощените батерии от продукта.
 • Извадете батериите, ако продукта ще бъде съхраняван за по-дълъг период от време и няма да се използва.
 • Съхранявайте на стайна температура.
 • За да почистете, избършете повърхностите със суха кърпа.
 • Моля, запазете инструкциите за бъдещи справки и употреба.
Повече информация
Каталожен номер P87781
Второ име Лърнинг Ресорсес Комплект за програмиране с робота Ботли
Код на производителя LER2935
Марка Learning Resources
Тегло 1.000 кг.
Пол За всички деца
Възраст 5+ години
Цвят Многоцветен
Оценка
Изберете оценка