Връщане на стока и рекламация

 

Връщане на стока:

     1. Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 дни от датата на закупуването й.

     2. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Patilanci.bg  за решението си чрез попълването на 

ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ / РЕКЛАМАЦИЯ НА СТОКА, преди изтичане на четиринадесет дневния срок за отказ по чл. 55, ал. 1 от ЗЗП.

    3. При упражняване правото на отказ от стоката, потребителят трябва да изпрати стоките обратно на Patilanci.bg. Стоките могат да бъдат изпратени от потребителя чрез куриер, като всички транспортни/ куриерски/ пощенски и др. разходи по доставката са за сметка на Потребителя. Крайният срок се счита за спазен, ако Потребителят изпрати стоките обратно на Patilanci.bg преди изтичането на 14-дневния срок. При хипотези, в които Потребителя поиска замяна, след като е получил поръчан от него продукт/и, куриерските разходи за връщането и изпращането да заменения продукт са за сметка на Потребителя, освен, ако не е договорена (писмено) безплатна доставка.

   4.За да бъдат върнати обратно закупените стоки задължително условие е те да бъдат в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта им. Молим Ви продуктите да бъдат разопаковани и мерени внимателно, тъй като, ако желаете да върнете продукти, те трябва да бъдат със запазен търговски вид /задължително със запазена етикеция и кутии/. Задължително стоките трябва да са придружени от всички документи по продажбата ( касова бележка, стокова разписка, фактура или гаранционна карта ).

   5.На връщане и отказ не подлежат стоки, които не отговарят на тези условия. Patilanci.bg има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.

   6.Когато потребителят е упражнил правото си на отказ, Patilanci.bg възстановява всички суми, получени от потребителя по банков път, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил върнат продуктът обратно в Patilanci.bg.

   7. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми става чрез нареждане на обратна операция по картата в срок до 30 дни.

   8.  Patilanci.bg има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.

   9. Персонализирани продукти, които са изработени, или са персонализирани за конкретен клиент с негови имена, инициали, прякори и фирмени знаци не подлежат на връщане към онлайн магазин Patilanci.bg. Преди да направите поръчка през платформата на магазина прочетете внимателно описанието на продуктите и се запознайте в детайли с информацията, описана там. Обърнете внимание на размери, разцветки и характеристики. Суми за такива продукти не подлежат на връщане и не подлежат на замени за други стоки от нашия сайт. Препоръчително е при възникване и на най-малката ви не яснотата да се свържете с нас за да ви бъде дадена информацията, която искате.

   10. При възникнали въпроси и неясни текстове, желателно е да се свържете със служител на Патиланци БГ ЕООД на мобилен телефон: 0879 944 984 или на имейл адрес: sales@patilanci.bg Офисът на компанията се намира на адрес: София ж.к. Люлин бл.778 партер. 

 

Рекламация:

При предявяване на рекламация потребителят трябва да уведоми Patilanci.bg в писмена форма чрез ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА.

Потребителя има право на рекламация при:

 • констатирани липси
 • дефекти на стоката
 • несъответствие с обявения размер
 • несъответствие с обявената търговска марка и модел

При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

 • възстановяване на заплатената сума
 • заменяне на стоката
 • отбив от цената

Гаранционни условия:

Всички продукти в онлайн магазин Patilanci.bg са от официални представители за марките в България и/или са с регламентиран внос. Гаранционните условия важат според изискванията на съответния производител/вносител. Повредите, отстранени по гаранция следва да се извършат в рамките на до 30 дни и то е напълно безплатно за Потребителя, свързани с ремонта.

Гаранцията е валидна при фабрични дефекти, които са получени по вина на производител/вносител. При закупуването на продукт от нашия сайт, всеки клиент получава "Стокова разписка", касов бон, документ от куриер и фактура при желание от клиента. Препоръчва се всички документи, получени при доставката на стоката да бъдат съхранени във вид, който позволява ясно да се виждат дата на издаване на документ, всички данни (имена, адрес, продукти, сериен номера), както и заплатени суми. 

Гаранционните условия са неприложими при:

 • използването на продуктите за промишлени и търговски цели.
 • обществени заведения и в паркове с комерсиална цел.
 • козметични нарушения по опаковките на продукта, които е възможно да бъдат наранени при логистиката (транспорта) на продукта.
 • износване на механични елементи поради неправилна експлотация и употреба на продукта.
 • дефекти, възникнали последствие неспазване на инструкции за употреба, не правилно съхранение и монтаж на продукта. Всеки продукт, закупен от онлайн магазин Патиланци БГ пристига при вас с инструкция за употреба, която е поставена в опаковката, или е залепена върху нея. 
 • при направен опит да бъде отстранен проблемът от неоторизирани лица.
 • повреди, възникнали в резултат от токов удар, природни стихии и други. 
 • при попадане на механични елементи, като пирони, болтове, винтове, гайки, карфици, част от ножици, сламки и други в продукта.
 • при подлагане на продукта на външна агресивна и вандалска среда - удар, ритник, замерване с камъни и т.н
 • при термичен шок - вряла вода, горещи предмети върху продукта.

Разходите по транспорта на продукта по гаранционни условия да за сметка на Патиланци БГ ЕООД. Преди да бъде изпратен продукта, следва да бъде регистрирано обаждане към Патиланци БГ ЕООД на телефон 0879 944 984, както ясно и точно бъде описан какъв е точно проблемът с продукта. След направената консултация с наш служител следва да бъде описан проблемът и в писмен вид в свободен текст на имейл: sales@patilanci.bg. С цел ваша защита, препоръчваме да бъде изпращан и снимков материал. 

При не правилен монтаж (или сглобяване) на продукта поради незнание, или не прочитане на инструкциите за това -  Патиланци БГ ЕООД не носи отговорност. При изпращане (връщане) на такъв продукт по гаранция към офиса на Патиланци БГ ЕООД са за сметка на клиента - изпращането и връщането. Тарифирането е според цената на куриерската компания.